Звіт про проходження технологічної практики у Білоцерківському міськрайонному суді
7

-      забезпечення збереження та правильного заповнення трудових книжок працівників суду, особистих справ та карток обліку;  

-      ведення фінансової звітності;  

-      контроль за веденням контрольних та зведених виконавчих проваджень;  

-      облік явки на роботу працівників суду;  

-      впровадження науково-технічних засобів в роботу працівників канцелярій.

На секретарів суду покладається ведення діловодства з судових справ:

-      реєстрація, облік і зберігання справ кримінальних, цивільних, про адміністративні правопорушення та інших справ і матеріалів;  

-      ведення контролю журналів, нарядів;  

-      оформлення документів по зверненню до виконання вироків, рішень, ухвал, постанов суду: контроль за одержанням повідомлень про виконання;  

-      облік і зберігання речових доказів;  

-      реєстрація і облік виконавчих документів, що передається на виконання судовим виконавцям;  

-      підготовка і передача до архіву закінчених провадженням справ, картотек, журналів;  

-      підготовка та видача копій судових рішень та інших документів по судових справах;  

-      виконання інших доручень голови суду, завідуючого канцелярією.

На секретарів судових засідань покладається:  

-      виконання необхідної роботи під час прийому суддею громадян (підготовка листів, повісток);  

-      виклик учасників процесу і свідків;  

-      складання і вивішування списків справ призначених до розгляду в судовому засіданні;  

-      перевірка явки осіб, які викликались в судове засідання, та зазначення на підставах часу перебування їх в суді;  

-      ведення протоколів розпорядчих і судових засідань;  

-      оформлення справ після їх розгляду;