Звіт про проходження виробничої практики у суді
1

ЗМІСТ

 

 

ВСТУП………………………………………………………………………...

7

1 ВІДОМОСТІ ПРО БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД…...

9

2 ВИКОНАННЯ   ІНДИВІДУАЛЬНОГО  ЗАВДАННЯ

АРХІВНА РОБОТА В БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ МІСЬКРАЙОННОМУ СУДІ…………………………………………………………………………

 

 

15

2.1 Складання номенклатури справ в Білоцерківському

міськрайонному суді………………………………………………………….

15

2.2 Експертиза цінності документів в Білоцерківському

міськрайонному суді………………………………………………………….

 

18

2.3 Оформлення справ  та передання до архіву суду на

зберігання.........................................................................................................

 

22

3 ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОГО ЗАВДАННЯ…………………………

26

3.1 Робота з громадянами і оформлення документів по заявах,

скаргах………………………………………………………………………...

 

26

3.2 Порядок звернення до суду для захисту своїх прав і

охоронюваних законом інтересів……………………………………………

 

27

3.3 Підготовка справ до судового розгляду….....................................

28

4 ОХОРОНА ПРАЦІ В БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ МІСЬКРАЙОННОМУ СУДІ…………………………………………………………………………...

 

30

ВИСНОВКИ…………………………………………………………………..

39

СПИСКИ ВИКОИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………...

43

ДОДАТКИ…………………………………………………………………….

45