Звіт про проходження виробничої практики у суді
27

      Такий серйозний підхід до питань охорони праці дозволив уникнути нещасних випадків та професійних захворювань – з часу створення Білоцерківського міськрайонного суду не було жодного нещасного випадку і жодного разу лікарі не встановлювали, що захворювання виникло в результаті професійної діяльності.

В Білоцерківському міськрайонному суді створені допустимі умови праці – характеризуються такими рівнями факторів виробничого середовища і трудового процесу, які не перевищують встановлених гігієнічних нормативів для робочих місць, а можливі зміни функціонального стану організму відновлюються за час регламентованого відпочинку або до початку наступної зміни та не чинять несприятливого впливу на стан здоров’я працюючих і їх нащадків у найближчому та віддаленому періоді.              

Умови праці – це сукупність факторів виробничої обстановки, що впливають на працездатність і здоров’я людини в процесі праці. Згідно з “Гігієнічною класифікацією умов праці параметри  трудового процесу за ступенем впливу на функціональний стан і здоров’я працюючих поділяються на 3 класи:

І клас – оптимальні умови і характер праці, при яких виключена несприятлива дія небезпечних і шкідливих виробничих факторів (НіШВФ) на здоров’я працюючих і створюються передумови для збереження високого рівня працездатності;

ІІ клас – допустимі умови і характер праці, при яких рівень НіШВФ  не перевищує гігієнічних нормативів;

ІІІ клас – шкідливі і небезпечні умови і характер праці, при яких рівень НіШВФ  перевищує нормативи і викликає функціональні зміни організму.              

Для поліпшення умов і безпеки праці, в Білоцерківському міськрайонному суді на даному етапі розробляється ряд заходів та умов як на робочому місці, так і в цілому в інспекції.

Ними передбачається: