Звіт про проходження виробничої практики у суді
7

               контроль за відкликанням виконавчих документів у разі припинення виконання;  

               забезпечення збереження та правильного заповнення трудових книжок працівників суду, особистих справ та карток обліку;  

               ведення фінансової звітності; 

               контроль за веденням контрольних та зведених виконавчих проваджень;  

               облік явки на роботу працівників суду;

               впровадження науково-технічних засобів в роботу працівників канцелярій.

На секретарів суду покладається ведення діловодства з судових справ:

               реєстрація, облік і зберігання справ кримінальних, цивільних, про адміністративні правопорушення та інших справ і матеріалів; 

               ведення контролю журналів, нарядів;  

               оформлення документів по зверненню до виконання вироків, рішень, ухвал, постанов суду: контроль за одержанням повідомлень про виконання;  

               облік і зберігання речових доказів; 

               реєстрація і облік виконавчих документів, що передається на виконання судовим виконавцям;  

               ведення контрольних та зведених виконавчих проваджень;

               підготовка і передача до архіву закінчених провадженням справ, картотек, журналів;   підготовка та видача копій судових рішень та інших документів по судових справах;  

               виконання інших доручень голови суду, завідуючого канцелярією.

На секретаря судових засідань покладається:

               виконання необхідної роботи під час прийому суддею громадян (підготовка листів, повісток);  

               виклик учасників процесу і свідків;