Проблема неуспішності учнів молодшого шкільного віку
3

                                              ВСТУП

 

Актуальність. Проблема шкільної неуспішності - одна з центральних у педагогіці і педагогічній психології . Труднощі в процесі навчання, що виявляються ще початкових класах, істотно заважають оволодінню дитиною обов'язковою шкільної програмою. Саме в молодшому шкільному віці в дітей закладаються фундаменти системи знань, які поповнюються надалі, у цей самий час формуються розумові і практичні навички, без яких неможливе наступне навчання та практична діяльність. Відсутність цієї бази, неволодіння початковими знаннями й вміннями призводить до надмірних труднощів в оволодінні програмою середніх класів, внаслідок чого такі діти нерідко «випадають» з навчання. Такого становища, якщо відсутні порушення розвитку, можна було б уникнути, надавши дитині своєчасну і відповідну його проблемам допомогу, Але для цього необхідно знати можливі причини проблем у навчальній діяльності, встановити, які з них діють у даному випадку й уміти усунути їх чи скоригувати наслідки. Все це і зумовило актуальність теми дослідження.

Предметом дослідження є навчальна діяльність дітей молодшого шкільного віку. Об’єкт – психологічні причини неуспішності учнів початкових класів.

Мета дослідження: на основі аналізу проблеми навчальної діяльності  дітей молодшого шкільного віку виявити та охарактеризувати психологічні особливості неуспішності, а також – способи запобігти цій проблемі або скоригувати її наслідки.

У відповідності з метою дослідження були визначені наступні завдання:

1. Виявити психологічні особливості молодшого шкільного віку

2. Охарактеризувати феномен неуспішності учнів молодшого шкільного віку