Аналіз діяльності автотранспортного підприємства та існуючої організації перевезень пасажирів
32

Сума клітин відкорегованої діаграми "максимум" визначає необхідний об'єм транспортної роботи безпосередньо на маршруті. Знаючи об'єм транспортної роботи в автого-динах, можливо визначити кількість автобусів, що працюють по однозмінному, чи двохзмінному та трьохзмінному графіку.

Wмм+t(+)+tнmax                                                                                                               (3.4.)

Де Тм – добуток години роботи автобусів на маршруті по відкорегованій діграмі "максимум"; авто-год.

t(+) – час нульового пробігу; авто-год.

Аmax   - кількість автобусів на маршруті в годину "пік"; авто.

Wм=118+1+0,053*9=119,48119; авто-год.

Загальна кількість автобусо-змін на маршруті розраховується за формулою:

α=Wмзм                                                                                                 (3.5.)

Де Тзм – тривалість робочої зміни за вирахуванням часу на підготовчо-заключні роботи та медичний огляд; год.

α=119/8,5=1414; год.

Число виходів автобусів з різними режимами змінності за формулою:

ΔN=α-2* Аmax                                                                                           (3.6.)

ΔN=14-2*9= -4; змін.

автобуси на маршруті повинні виходити за однозмінним графіком.

Визначення раціонального часу надання водіям обідніх та внутрішньозмінних перерв