Аналіз діяльності автотранспортного підприємства та існуючої організації перевезень пасажирів
86

                         Rр  = (263902*100)/(3935100+273090)=6,27%

5.5.5.5 Визначаємо рентабельність перевезень:

 

                             Rпер=(Пбал*100)/Сзаг; %                                                 (5.77)

       Rпер   =(371693*100)/7019975=5,29%

 

 

5.6 Розрахунок фондів економічного стимулювання:

5.6.1.Визначаємо фонд накопичення:

Резервний фонд

Фр=0,1*263902=26390

 

                       Фн=0,35*Пр;  грн.                                                               (5.78)

                           Фн   = 0,35*263902=79171; грн.

 

5.6.2Визначаємо фонд споживання:

Фс=0,3*Пр; грн                                                                                            (5.79)

                                      Фс  Фр = 0,3*263902=79171; грн.

Фонд соціальної сфери – 25%

Фсф=0,25*263902=65975