Застосування неметалічних елементів, та матеріалів, що забезпечують значну економічну ефективність
39

Додаток № 1  до курсової роботи « Гіперпосилання на визначення»

 

[1] – Дане визначення ви можете знайти перейшовши за посиланням: https://uk.wikipedia.org.

 

[2]       -  Дане визначення ви можете знайти  та детально ознайомитися з  додатковою інформацією  перейшовши за посиланням:https://uk.wikipedia.org., а також  в підручнику на стор. 223 в Розділі   «Клеї та його   властивості»   Иванилов   А. С.  Экономика и организация производства: Учеб. пособие. — Харьков:Вища шк., 2001. — 332 с.

 

[3]З даним визначенням можна ознайомитися перейшовши  за посиланням: ru.wikipedia.orgФанера. та  в підручнику на сторінці 35 в Розділі «Фанера та ДВП»   Економіка підприємства: Підручник / Ред. Й. М. Петрович. – Львів.: “Новий Світ-2000”, 2004. – 680 с.