Моніторингові дослідження переробки стічних міських вод
1

Міністерство освіти і науки України

ДВНЗ «Криворізький національний університет»

Кафедра  екології

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВА  РОБОТА

з дисципліни  «Моніторинг довкілля»

 

 

на тему: «Моніторингові дослідження переробки стічних міських вод »

 

 

 

 

 

Виконала:

студентка групи ЕО-12
 

 

Керівник:

старший викладач
 

 

 

 

 

 

 

 

Кривий Ріг

2015 р.