Моніторингові дослідження переробки стічних міських вод
13
  • скидання стічних вод у межах кордону населеного пункту допускається у виняткових випадках. В цьому разі екологічні норми якості води мають виконуватися в самих стічних водах;
  • для міських стічних вод, після повного біологічного очищення, встановлено такі СГДЗ : БСК5 — не більше 15 г 023; ХСК — не більше 80 г 023; завислих речовин — не більше 15 г/м3; скидання решти забруднювальних речовин нормується залежно від умов збереження досягнутої категорії якості води у водоймі;
  • якщо скидання стічних вод відбувається у межах кордону населеного пункту, але здійснюється через ефективний розсіювальний випуск, то ГДС має забезпечити збереження норм якості води у зоні початкового розбавляння розсіювального випуску;
  • якщо кількість води у природній водоймі (природний фон) за окремими показниками перевищує ГДК, то величини ГДС мають забезпечувати збереження фонової концентрації складових у водоймі.

Під час розрахунку ГДС потрібно враховувати тип водного об’єкта  —приймальника стічних вод. При цьому вихідними даними є: розрахункове значення фонової концентрації, кратність розбавляння стічних вод, яка відповідає найгіршим гідрогеологічним умовам; тип випускання стічних вод та місце його знаходження; фактична (проектна) концентрація забрудників у стічній воді; затверджена максимальна витрата стічних вод за годину.

Нормативи якості води встановлені для водойми господарсько-питного і культурно-побутового водокористування та рибогосподарського призначення. Належність водойми до того чи іншого виду водокористування визначають органи Державного санітарного нагляду з урахуванням перспектив використання водойм.

2.2 Поверхневий стік з території міста і підприємств

Поверхневий стік, що формується на території міста і промислових майданчиків, істотно забруднює поверхневі водні об’єкти. Крім того, поверхневі води зумовлюють процес ерозії ґрунтів, є причиною утворення ярів, зсувів, підвищення горизонту ґрунтових вод тощо. В міських умовах поверхневі води можуть призвести до затоплення низин, підвальних приміщень, вулиць, зменшення несівної здатності ґрунтів. Майже 80 % забруднень надходить у поверхневі природні водойми з агропромислового сектору зі стічними водами. Контроль за відведенням цього стоку регламентується ДСТУ 3013 — 95 «Гідросфера. Правила контролю за