Моніторингові дослідження переробки стічних міських вод
17

таблица.jpg

Рис. 2.1 Способи очищення стоків води

 

Механічні методи забезпечують очищення стічних вод від завислих речовин і домішок, що плавають на поверхні води. Механічне очищення здійснюється одним із таких методів:

  • відстоювання стічних вод за допомогою відстійників;
  • розділення води та забруднювачів за допомогою гідроциклонів та центрифуг;
  • розбавлення стоків чистою водою з метою зниження концентрації шкідливих речовин до рівня, при якому стоки дозволяється скидати у водойми або в каналізацію;
  • вилучення механічних домішок за допомогою елеваторів, решіток, скребків та інших пристроїв;
  • фільтрування стоків через сита, фільтри, або шляхом пропускання їх через пісок.

Вибір методу механічного очищення стічних вод залежить від розміру частинок, властивостей та концентрації забруднюючих речовин, витрат стічних вод та необхідного ступеня їх очистки.

Найбільш простим способом є відстій стічних вод, в процесі якого завислі речовини осідають на дно, а домішки, що можуть плавати – спливають на поверхні води у відстійнику.