Моніторингові дослідження переробки стічних міських вод
21

хімічні прийоми (ультразвук, електроліз, озонування й ін.), при яких гинуть усі бактерії, у тому числі і хвороботворні.

В останні роки застосовують двох- і триступінчасту схему біологічного очищення. При цьому обсяг аеротенка зменшується, знижується витрата повітря на 30...40%, підвищується ступінь очищення на 10...15%.

2.4 Використання очищених міських стічних вод у промисловому водопостачанні

На формування властивостей міських стічних вод впливають склад питної води, яку споживає населення, норми водоспоживання, а також кількість промислових підприємств у місті та характер вироблюваної ними продукції. Вплив останніх на властивості міських стічних вод значно зменшується за наявності на підприємствах локальних очисних споруд.

Міські стічні води після механічного й біологічного очищення характеризуються такими показниками, мг/дм3: вміст завислих речовин — до 15; фосфору — 2— 12, загального азоту — 10 — 22, БСК2о — до 15 мг 02/дм3, ХСК — 40 — 75 мг 02/дм3. Крім того, у стічних водах на 50—70 % зменшується вміст важких металів. У разі використання таких вод у промисловому водопостачанні потрібно враховувати санітарно-гігієнічні вимоги, особливо звернувши увагу на мікробіологічні, токсикологічні й органолептичні властивості.

Найефективнішим способом доочищення міських стічних вод від завислих речовин є метод фільтрації. Подавання повітря на межі дрібнодисперсного завантаження з питомою витратою 0,5 —1,0 м3/м3 сприяє збільшенню ефекту очищення згідно з БСК на 10 —15 % й отриманню фільтрату із вмістом завислих речовин не більше ніж 3 мг/дм3 і БСК до 0,5 мг 02/дм3. Воду з такими показниками можна використовувати у відкритих системах промислового водопостачання.

Ефективним способом доочищення стічних вод від органічних сполук є озонування. Застосування цього способу дає змогу крім зменшення концентрації органічних речовин знезаражувати воду, здійснювати її знебарвлення і дезодорацію. Для досягнення відповідних санітарно-гігієнічних вимог до води, яку використовують у закритих системах, застосовують фільтрування і знезараження хлором. За підвищеного вмісту важкоокиснюваних речовин у воді в схему вводять контактну коагуляцію. Якщо у відкритих системах промислового водопостачання використовують частину очищеної води на станції аерації, що включає фільтрування і хлорування, то передбачають доочищення озонуванням. Крім того, для підготовки міських стічних вод для використання у промисловому водопостачанні можна застосовувати флотатори, прояснювані та інші