Моніторингові дослідження переробки стічних міських вод
23

3 ОХОРОНА ПРИРОДНИХ ВОД ВІД ЗАБРУДНЕННЯ СТІЧНИМИ ВОДАМИ

 

3.1 Раціональне використання природних водспосіб їх збереження і відтворення

 

Особливо великого значення набула охорона водойм від забруднення стічними водами промислових підприємств і міст. Із цією метою побудовані й експлуатуються численні очисні споруди. Деякі підприємства досягли високої ефективності в експлуатації очисних споруд і випускають стічні води в мінімальній кількості та з мінімальним вмістом шкідливих домішок, що відповідають нормативним значенням ГДК. Тому екологічний стан деяких річок, озер і водосховищ значно поліпшився.

Проте ще немало підприємств, особливо в харчовій галузі, які продовжують випускати неочищені або недостатньо очищені стічні води. Водне законодавство регламентує скидання стічних вод як вид водокористування і встановлює низку умов і вимог, що спрямовані на усунення або запобігання забрудненню водойм у результаті скидання стічних вод. До них належить заборона введення в експлуатацію нових підприємств та інших об'єктів, які не забезпечені захисними спорудами. Встановлені обов'язки водокористувачів, які передбачають зменшення витрат води, її раціональне використання та призупинення скидання стічних вод унаслідок удосконалення технології виробництва і схем водопостачання.

Суворо регламентується порядок скидання стічних вод як у поверхневі, так і в підземні водні об'єкти. Останніми для скидання стічних вод можна користуватися лише із дозволу органів регулювання використання й охорони вод після узгодження з органами, які здійснюють державний санітарний нагляд, охорону рибних запасів, та іншими зацікавленими органами. На кожний водовипуск має бути дозвіл на скидання стічних вод, де вказується кому, в яку водойму і в якому місці та в якій кількості дозволяється скидати стічні води (вид стічних вод, їх хімічний склад, температура, ступінь очищення, можливі коливання об’єму скидання в часі та інші умови). Порушення зазначених вимог у дозволі умов скидання стічних вод зумовлює застосування до винних осіб відповідних санкцій. Скидання стічних вод дозволяється лише тоді, коли це не зумовлює збільшення вмісту у водному об’єкті забрудників вище встановлених норм. В Україні встановлені гранично допустимі концентрації (ГДК) шкідливих речовин у воді водойм санітарно-побутового і рибогосподарського водокористування. Ці норми