Моніторингові дослідження переробки стічних міських вод
29

Асимілювальна здатність ділянки річки не є сталою величиною в часі й залежить від локалізації джерел, що впливають на якість води в річці, від витрат річкового потоку та концентрації нормованих речовин у річковому створі, температури води тощо. На неї впливають також величини безповоротного водозабору в межах ділянки, інтенсивність процесів самоочищення та аерації.

Найповніше використати асимілювальну здатність річкового потоку можна, якщо застосувати сучасні методи планування та управління на базі математичного моделювання й оптимізації з використанням комп'ютерів, інструментальних і дистанційних методів вимірювання, а також засобів автоматизації. Автоматизовані системи керування водоохоронними комплексами (АСКВК) мають здійснювати автоматизоване збирання й обробку інформації про асимілювальну здатність водного об'єкта, що впливають на якість води в річці, а також забезпечити оптимальне керування водоохоронним комплексом з метою дотримання заданих кількості та якості води у певних пунктах. Основними елементами АСКВК є станція контролю річкових і стічних вод, а також керувальні ланки, пов'язані із системою телемеханіки з центрального диспетчерського пункту.

3.3 Очистка стічних міських вод Криворіжжя

Станом на 01 січня 2008 р. комплекс водовідведення м. Кривого Рогу включає 1115 км мереж, 108 перекачувальних насосних станцій, 5 локальних систем біологічних очисних споруд загальною проектною продуктивністю 553 тис. м3/добу:

  •            Центральна станція аерації (ЦСА) проектною продуктивністю 455 тис. м3/добу.;
  •            Південна станція аерації (ЮСА) проектною продуктивністю 37 тис. м3/добу.;
  •            Північна станція аерації (ПСА) проектною продуктивністю 36 тис. м3 / добу.;
  •            Інгулецька станція аерації проектною продуктивністю 24 тис. м3 / добу.;
  •            Станція аерації сел. Авангард проектною продуктивністю 1,4 тис. м3 / добу.

Міські стічні води з різних районів міста подаються насосними станціями в прийомні камери очисних споруд. Грубі побутові відходи, затримуються на решітках-дробарках, подрібнюються і спільно з потоком рідини надходять у пісковловлювачі, далі на первинні відстійники і за технологічною схемою очищаються і скидаються у водойми . В останні роки