Моніторингові дослідження переробки стічних міських вод
3

ВСТУП

 

У будь-якому технологічному процесі використовується вода, більшою чи меншою мірою забруднюється і не може бути використаною в жодному виробництві, ні для пиття, ні для харчових та технічних цілей без відновлення її колишньої якості чистої природної води. Очищення стічних вод представляє важкі технологічні та методичні завдання по розробці ефективних способів регенерації, тобто відновлення відпрацьованих виробничих і господарсько-побутових стоків. Стан та поведінка різних домішок у водному середовищі визначається не тільки їх хімічною природою, але й розмірами частинок, а також здатністю утворювати з водою або одноманітну (гетерогенну) суміш або систему. Тому видалення будь-якої забруднюючої речовини вимагає в кожному конкретному випадку індивідуального підходу.

Мета даної курсової роботи полягає в тому, щоб дослідити господарські проблеми міста та розглянути шляхи поліпшення екологічного стану Кривого Рогу, шляхом створення нових комплексних технологій інтенсифікації процесів біологічного очищення міських стічних вод.

Основні задачі курсової роботи:

1)  провести аналіз  літературних джерел з даної теми;

2)  розглянути нові наукові підходи і практичні рішення, які націлені на використання біологічного очищення стічних вод;

3)  розглянути поєднання біологічних і фізико-хімічних методів в одному процесі в заключному доочищенні стічних вод;

4)  за допомогою літературних джерел ознайомитись з комплексом водовідведення міста Кривого Рогу.