Моніторингові дослідження переробки стічних міських вод
33

ВИСНОВКИ

 

Проблема води належить до найголовніших соціальних і науково-технічних проблем сучасності. Інтенсивний розвиток промисловості та сільського господарства, збільшення населення, освоєння нових територій і пов’язане з цими процесами різке збільшення водокористування на всіх континентах, суттєво впливають на стан водних ресурсів.

Значна кількість води використовується промисловістю. Використання води промисловістю є однією з основних причин виникнення проблеми забезпечення людства чистою прісною водою.

Серед джерел забруднення водних ресурсів на першому місці за кількістю та масштабами впливу знаходяться стічні води. Водокористування та подальше очищення використаних вод і їх скидання у водні об’єкти, може призвести до їх забруднення, засмічення та виснаження.

Під забрудненням розуміють насичення вод водотоків та водойм іншими речовинами і в таких кількостях або сполученнях, які погіршують якість води і спричинюють різні несприятливі наслідки.

Існує декілька методів очистки стічних вод, які виконуються послідовно або окремо один від одного. Це механічний, біологічний і фізико-хімічний методи очистки.