Моніторингові дослідження переробки стічних міських вод
7

допомогою яких дощовий стік повністю або частково потрапляє з дощового колектору в головний. При значному об’ємі дощових вод в головний колектор поступає лише частина дощового стоку, найбільш забруднена, яка проходить по нижній частині дощового колектору. Менш забруднена частина дощового стоку через розподільну камеру виводиться у водний об’єкт без очистки.

Комбінована система водовідведення являє собою сукупність загально-сплавної системи з роздільною. Така система формується разом з розвитком і реконструкцією каналізаційної системи міста.

 

1.2 Загальноміські очисні споруди

Вода, що потрапляє в міську систему водовідведення, являє собою суміш господарсько-побутових і виробничих стоків. По системі водовідведення ці стоки потрапляють на міські очисні споруди. Сюди також потрапляють, частково чи повністю, дощові стоки. Повний комплект міських очисних споруд включає в себе ряд блоків: механічного і біологічного очищення, доочищення, знезаражування, обробки осаду.

Механічне очищення забезпечує видалення із стічних вод крупних домішок, завислих і плаваючих речовин. До складу блоку механічної очистки входять решітки (іноді з дробинками), пісковловлювачі, преаератори і первинні відстійники.

Решітки використовуються для вловлювання великих включень, які при необхідності подрібнюються.

Пісковловлювачі являють собою ємності певних розмірів. Принцип дії цих апаратів полягає в тому, що в них відбувається різке зменшення швидкості руху рідини, в наслідок чого відбувається осадження частинок піску. В пісковловлювачах видаляється 40-60% дрібних механічних домішок.

В преаераторах відбувається первинне насичення стічних вод киснем шляхом подачі стислого повітря. Це значно покращує процес біологічного очищення забруднених вод. Процес змішування стічних вод з бульбашками повітря сприяє видаленню нафтопродуктів та інших домішок, що плавають на поверхні води. Видалення їх відбувається в первинних відстійниках.

З первинних відстійників стічні води подаються в блок біологічного очищення, де відбувається розпад органічних сполук, які піддаються біохімічному очищенню. Серед споруд біологічного очищення найбільшого поширення набули аеротенки. Вони являють собою залізобетонні, цегляні або металеві ємності, в яких відбувається контакт очищених стічних вод з активним мулом при одночасному насиченні їх киснем. Активний мул представляє собою сукупність спеціально культивованих мікроорганізмів, які