Пристрій формування вхідних сигналів для випробування 16-розрядних мікроконтролерів
11

Ставлення тривалості імпульсу до періоду повторення називають коефіцієнтом заповнення: y = tJT. Коефіцієнт заповнення - величина безрозмірна, менша одиниці.

Скважність. Величину, зворотну коефіцієнту заповнення, називають скважністю імпульсів: q = l / y = T / tsl.

Скважність теж безрозмірна величина, але більша одиниці.

Середнє значення імпульсного коливання. При визначенні середнього за період значення імпульсного коливання імпульс напруги або струму розподіляють рівномірно на весь період так, щоб площа прямокутника дорівнювала площі імпульсу.

 

1.3. Класифікація мікроконтролерів за розрядністю шини данних

Всі мікроконтролери можна умовно розділити на 3 класи відповідно до їх розрядності:

         4-бітні (Atmel MARC4, Winbond W742, NEC uPD75 тощо);

         8-бітові (Intel MCS-48, Intel MCS-51, Atmel ATtiny / ATmega / ATXmega, Microchip PIC12/16/18, Zilog Z86 тощо);

         16-бітові (Intel MCS-96, Texas Instruments MSP430, Motorola 68HC16, Fujitsu MB90, Infineon C16, Mitsubishi M16C, Microchip PIC24 тощо);

         32-бітові (Atmel ARM, Fujitsu MB91, NEC V850, NXP LPC2xxx та ін.) [2].

 

1.3.1. Характеристика 8-розрядних мікроконтролерів

Мікроконтролери  8-розрядного типу мають відносно низьку продуктивність, яка цілком достатня для вирішення широкого кола завдань управління різними об'єктами. Це прості і дешеві мікроконтролери, орієнтовані на використання у відносно нескладних пристроях масового випуску. Основними галузями їх застосування є побутова та вимірювальна техніка, промислова автоматика, автомобільна електроніка, теле-, відео- та аудіоапаратура, засоби зв'язку. Для цих мікроконтролерів характерна реалізація Гарвардської архітектури, де використовується окрема пам'ять для зберігання програм і даних. Внутрішня пам'ять програм зазвичай має обсяг від декількох одиниць до десятків кілобайт. Для зберігання даних використовується регістровий блок, організований у вигляді декількох реєстрових банків, або внутрішнє ОЗУ. Об'єм внутрішньої пам'яті даних становить від декількох десятків байт до декількох кілобайт. Ряд мікроконтролерів цієї групи дозволяє, в разі необхідності, додатково підключати зовнішню пам'ять команд і даних, обсягом до 64 ... 256 кілобайт. Мікроконтролери цієї групи зазвичай виконують відносно невеликий набір команд (30-100), що використовують найбільш прості способи адресації. Такі мікроконтролери забезпечують виконання більшості команд за один такт машинного часу