Пристрій формування вхідних сигналів для випробування 16-розрядних мікроконтролерів
13

[2].

 

1.4.  Патентний пошук і огляд аналогових пристроїв

1.4.1. Порівняльна характеристика патентів

Патентні дослідження проводяться з метою виявлення сучасних науково-технічних розробок і виключення невиправданого дублювання дослідження. Вихідні дані, отримані в результаті патентного пошуку, забезпечують високий технічний рівень і конкурентоспроможність розроблювального пристрою. Патентні дослідження дозволяють знизити час на розробку, підшукати найбільш оптимальний варіант виконання розрахунків, що задовольняє заданим параметрам.