Пристрій формування вхідних сигналів для випробування 16-розрядних мікроконтролерів
7

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ’ЄКТУ ПРОЕКТУВАННЯ

 

1.1. Використання генераторів імпульсних сигналів

Серед вимірювальних генераторів розрізняють генератори гармонійних і імпульсних сигналів, сигна лів спеціальної форми, тобто форми, відмінної від прямокутної (пилкоподібної, трапецеїдальної, трикутної і т.п.), коливальної частоти і ряд інших. По виду модуляції виділяють генератори з амплітудною, частотною, імпульсною, комбінованої, різними видами маніпуляцій та ін.

Вимірювальні генератори імпульсних сигналів розділяють на генератори одиночних імпульсів і безперервних послідовностей, парних імпульсів і імпульсів, що представляють кодові групи [1].

Поряд з вимірювальними генераторами, генератори сигналів як окремі функціональні вузли використовуються в схемотехніці радіо-передавальних і приймальних пристроїв, в апаратурі обчислювальної, медичної, побутової техніки, в пристроях автоматики, телемеханіки та багатьох інших областях.

Таке різноманіття сфер застосування зумовило необхідність створення універсальних джерел сигналів, тобто сигналів не тільки синусоїдальної, а й ряду інших форм: меандру, трикутної і т.п. Ці джерела відносять до генераторів спеціальної форми або, як їх ще називають, функціональним генераторам. Однак багатофункціональність передбачає і необхідність наявності досить великої кількості елементів регулювання і управління генератором, що значно ускладнює його експлуатацію. Тому розробники слідують по шляху програмного керування функціями приладу допомогою мікропроцесорної системи.

Відомий досвід у цьому напрямку є у компанії Analog Devices, що випускає в інтегральному виконанні функціональні генератори AD5930, AD5932, AD9833. Так, зокрема, компонент AD9833 являє собою програмований генератор з можливістю формування синусоїдальних, трикутних і прямокутних вихідних сигналів в діапазоні частот від 0 до 12,5 МГц і не вимагає підключення додаткових зовнішніх елементів. Вихідні частоти і фази сигналів задаються програмно. При вхідний тактовій частоті (fMCLK), рівної 25 МГц забезпечується роздільна здатність до 0,1 Гц, а при тактовій частоті в 1 МГц, AD9833 може мати дозвіл в 0,004 Гц. AD9833 програмується через трьохпровідний послідовний інтерфейс, який працює з тактовою частотою до 40 МГц, і сумісний з SPI, QSPI, MICROWIRE і DSP стандартними інтерфейсами. Генератор зберігає основні технічні параметри при напрузі джерела живлення від 2,3 В до 5,5 В, при цьому споживана потужність при напрузі  3 В складає всього лише 20 мВт. Тим не менш, з метою додаткового зменшення споживаної потужності цей компонент має функцію виключення живлення (SLEEP), що дозволяє при різних режимах роботи відключати окремі  функціональні вузли пристрою