Економіка та організація інноваційної діяльності
124


ЧАСТИНА VII.  ЗАДАЧІ   ПО КУРСУ

8.1  ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

З ПРИКЛАДАМИ  РОЗВ'ЯЗАННЯ ТИПОВИХ ЗАДАЧ

    Задача 1

    Планом передбачено модернізувати машину з метою підвищення її надійності та зниження витрат на ремонтно-технічне обслуговування у процесі експлуатації. За початковими даними, наведеними в таблиці, потрібно визначити:

    1)  очікуваний економічний ефект від використання в народному господарстві модернізованої машини;

    2)  річний економічний ефект від реалізації НДДКР, виконаних фірмою, що здійснює модернізацію;

    3)  коефіцієнт ефективності виробничих витрат.

    Спочатку виконуються кілька проміжних розрахунків, потрібних для визначення ефективності НДДКР.

    Довиробничі витрати, приведені на початок розрахункового періоду 2002 р., у грошових одиницях (скорочено гр. од.):

= Кі а і = 72 000-1,21+48 000-1,1+60 000=200 000.

    Питомі капітальні вкладення на одну машину, гр. од.

КПИТД  -КЗАЛ ) /А2 = (360 000-60 000)-50 000 = 6.

    Тепер визначаються загальні річні витрати, гр. од., на ремонтно-технічне обслуговування машин при їх експлуатації для базової (індекс 1) і нової (індекс 2) моделі:

    I1’ = КР)1КР)1  /IТС+(СТО)1 = 650 • 2 ÷8 + 210 = 372,5;

    I2’ = (СККР)2КР)2С+(СТО)2 = 800 • 1 + 8 +175 = 275;

    З огляду на те, що зроблено додаткові капітальні вкладення у сферу виробництва і відсутності супутні капітальні вкладення у споживача, знаходять річний економічний ефект від використання в народному господарстві модернізованої машини (табл. 1), гр. од.

*[(1 000 - 1 300) - 0,15 • 6+(372,5 - 275/1/8 + 0,15) - 50 000 = 7 680 000.

     Підставивши розрахункові та вихідні дані в наведену далі формулу,