Тести "Стратегія підприємства" (з відповідями)
1

Тести «Стратегія підприємства»

1. Що відноситься до одній з умов формування стратегії:

а) плинність кадрів;

б) темпи НТП;

в) раціональний розподіл ресурсів;

г) поліпшення умов праці.

2. У чому полягає суть темологічного підходу до вивчення підприємства:

а) основна роль належить оточенню підприємства;

б) підприємство – це система, якою можна керувати, визначати її мету і діяльність.

в) аналіз рентабельності підприємства;

г) утворення внутрішніх зв'язків, як результат соціального поводження підприємства.

3. Одним з факторів зовнішнього середовища підприємства є:

а) поліпшення праці й імідж підприємства;

б) збут, просування товару;

в) сканування середовища, неконкурентноздатність продукції;

г) наявність устаткування, спортивної бази, бібліотеки.

4. Стратегія підприємства це –

а) планування реалізації і виробництва товарів і послуг для визначеного сегмента ринку;

б) детальний план призначений для того, щоб забезпечити місію організації і досягнення її цілей;

в) фінансовий план підприємства, складений для його внутрішнього середовища і розроблений для кожного окремого підрозділу підприємства;

г) шляхи досягнення тактичних цілей підприємства, визначення джерел його фінансування.

5. Основний момент корпоративної стратегії:

а) розподіл ресурсів між підрозділами;

б) розробляється в рамках функціональних підрозділів;

в) розробляється для підприємств, що випускають однотипну продукцію;

г) напрямку на окремі підрозділи або продукти.

6. Умовами формування стратегії є:

а) раціональне використання ресурсів;

б) ріст конкуренції;

в) основні підходи до вивчення підприємства.

7. Типами стратегії є:

а) технологічної, фінансової, базова стратегії;

б) екологічної, ресурсна стратегія, стратегія безпеки;

в) конкурентна, корпоративна, функціональна стратегії.

8. На внутрішнє середовище підприємства впливають:

а) рівень інфляції;

б) стиль життя споживача;

в) кваліфікація робочої сили;

г) конкуренти.

9. Для визначення інформації використовуються такі способи:

а) оцінка і контроль результатів діяльності підприємства;

б) особистий досвід;

в) зміна організаційної структури;

г) прогнозування.