Бухгалтерський облік
9

Тема 13.Облік оплати праці

     Системи та форми оплати праці. Облік використання робочого часу і виробітку працівників. Нарахування заробітної плати. Відрахування із заробітної плати. Синтетичний та аналітичний обліки розрахунків із оплати праці. Облік депонованої заробітної плати. Особливості зв’язку обліку заробітної плати із обліком витрат підприємства.

Нормативні документи до теми:

1.Закон про оплату праці.

2. Закон України „Про відпустки” від 15.11.96р. №504/95-96р.

3. Закон України №400/97 від 26.06.97р. „Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування”.

4. Закон України №2213 від 11.01.2001р. „Про розмір внесків на деякі види обов’язкового  державного соціального страхування”.

5. Кодекс законів про працю.

6. Декрет КМУ №13-92 від 26.12.92р. „Про прибутковий податок з громадян”.

7. План рахунків бухгалтерського обліку та Інструкція про його використання  за №291 від 30.11.99р.

     8. Інструкція зі статистики заробітної плати.

Тема 14. Особливості обліку розрахунків

     Підзвітні особи і документальне оформлення взаємовідносин підприємства з ними. Облік розрахунків з підзвітними особами. Облік розрахунків з постачальниками, кредиторами, покупцями та дебіторами. Види розрахунків (готівкові, безготівкові, бартерні). Облік розрахунків з бюджетом та по страхуванню. Облік розрахунків за авансами, виданими та отриманими.

Нормативні документи до теми:

1.Постанова КМУ від 23.04.99р. №663 „Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон”.

2.Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон №59 від 13.03.98р.

3.План рахунків бухгалтерського обліку та Інструкція про його використання за №291 від 30.11.99р.