Еволюція образу жінки у творчості т.г. шевченка
25

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

 1.               Антош  Г.  Знову про "Катерину" Тараса Шевченка / Г. Антош // Дивослово. – 2003. – №12. – С.22-25.
 2.               Білецький О. «Наймичка» Т.Г. Шевченка/ А. Білецький // Дивослово. – 1996. - № 3. – С. 47-50
 3.               Вильчинська О.В.  Жіноча доля у творчості Т.Г.Шевченка /                   О. В. Вильчинська // Позакласний час. – 2009. – №3-4. – С.19-21.
 4.               Гнатюк М.П. Поема “Марія”// Радян. літературо-знавство. – 1974. – № 3. – С. 27  – 35.
 5.               Гордієнко О.А.  Жіночі образи західноєвропейської драматургії і поем Т. Шевченка: образ жінки / О. А. Гордієнко // Всесвітня літ-та в середніх навчальних закл. України. – 2010. – №1. – С. 20-22.
 6.               Горова Ю. Від Катерини до Марії (Еволюція жіночих образів у поезії Т.Шевченка) // Українська мова і літ. в школі. – 2000. - № 9. – С. 8-9.
 7.               Голомбйовський Й.М. Еволюція образу матері в поемах Т. Г. Шевченка / Й.М. Голомбйовський //Українське літературознавство.– 1973.– Вип.19. – С.103 – 109. 
 8.               Дуняшенко Н.  "Катерина" Т.Г. Шевченка. Життєва основа сюжету. Проблематика твору (урок української літератури) / Н. Дуняшенко // Укр. мова і л-ра в шк. – 2008. – №5. – С. 33-36
 9.               Забужко О.С.  Шевченків міф України : спроба філософського аналізу / О. С. Забужко. – К. : Абрис, 1997. – 144 с.
 10.          Зіньківський Т.  Писання. / Т. Зіньківський. - Л. : 1896. Кн. 2. С. 71
 11.          Івакін Ю.О.  Коментар до "Кобзаря" Шевченка. Поезії 1847-1861 рр. / Ю. О. Івакін. – К. : Наукова думка, 1968. – 408 с.
 12.          Івакін Ю.О.  Нотатки шевченкознавця : літ.-крит. нариси /

Ю. О. Івакін. – К. : Рад. письменник, 1986. – 311 с.

 1.          Кирилюк Є.П.  Тарас Шевченко. Життя і творчість / Є. П. Кирилюк. – К.:Дніпро,1979. – 266 с.