Мистецька спадщина Т.Г. Шевченка
1

В історії кожного народу серед її великих творців є люди, імена яких оповиті невмирущою любов’ю і славою. Таким самородком для українців є Т.Г.Шевченко, чия безсмертна спадщина – одна з найбільших вершин людського духу.

Шевченко для України – не просто народний поет, геніальний митець, якого доля обдарувала багатьма талантами. Національний пророк, апостол правди, заступник знедолених, провидець – так його називають українці. Т.Г.Шевченко став символом духовного відродження народу. Але Тарас Григорович не тільки великий Кобзар, поет, а ще й талановитий художник, який багато своїх живописних творів залишив нам у спадок.

Природа щедро наділила кріпацького сина талантом художника, який ніколи не зраджував його, навіть у години страждань і тяжкої неволі. Для Шевченка малювання стало хлібом насущним, вираженням його творчого духу. Малярські роботи Шевченка викликають інтерес насамперед як високі мистецькі зразки. Художник торував нові шляхи в розвитку українського образотворчого мистецтва.

Тарас Григорович Шевченко, як художник займає одне із самих почесних місць в українському образотворчому мистецтві. Для  Шевченка-художника  характерний  широкий  діапазонтворчого  вираження:  портрети,  жанрові  композиції,  краєвиди,малюнки  на  біблійні,  історичні,  літературні  сюжети,  книжковіілюстрації та чимало іншого, що залишилось у вигляді чисельнихначерків, ескізів та замальовок. . Майже половину художнього доробку Шевченка складаютьпейзажі, в яких художник не тільки розвинув жанр національногокраєвиду, але й зробив значні кроки для розвитку пленерного жи-вопису.

Шевченко був одним із перших художників, які прокладали новий реалістичний напрям, основоположник критичного реалізму в українському мистецтві. Загальновідомо, що Шевченко був одним із зачинателів і першим видатним майстром офорту у вітчизняному мистецтві. Сам він прекрасно володів всіма відомими тоді засобами графічного зображення.