Апробація лікарських засобів з використанням drosophila melanogaster, як тест- системи
33

Обчислення площі вакуолей у тканині мозку трансгенних особин проводили за допомогою аналізу мікрофотографій у графічному редакторі Kompas 13 portablemini, який дозволяє обчислювати загальну кількість пікселів виділеної ділянки на фотографії з подальшим автоматичним переведенням даного показника в міліметри, враховуючи роздільну здатність опрацьованого зображення. Аналізували не менше 10 особин кожного генотипу.

2.2.3.Статистична обробка результатів.

 Для статистичної обробки використовували пакет аналізу даних прикладної програми MS Excel. Для обчислення площі зон дегенерацій використовували двофакторний t-тест з різними дисперсіями. Рівні значущості позначали “*” для P≤0,05, “**” для P≤ 0,01, “***” для P≤0,001.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХНЄ ОБГОВОРЕННЯ