Контрольна робота
1

Національна академія статистики, обліку та аудиту

 

 

 

 

Кафедра економіки підприємства

 

 

 

Контрольна робота

з дисципліни «Цивільний захист»

 

 

 

 

 

Виконала:

 

 

студентка групи (_____)

ОА

Козік Юлія Борисівна

номер залікової книжки 13

 

 

Перевірив:

 

 

к.е.н., доцент Ксенофонтов М.М.

 

 

 

 

м. Київ, 2012