Сутність і види операцій з експорту товарів, робіт, послуг та їх відображення в бухгалтерському та податковому обліку
1

 

 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «Облік зовнішньоекономічної діяльності»

на тему: «Сутність і види операцій

з експорту товарів, робіт, послуг та їх відображення

в бухгалтерському та податковому обліку»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ – 2007