Інтернаціоналізація світового господарства. Міжнародна торгівля. Платіжний баланс
7

Домінуючою концепцією як внутрішнього, так і міжнародного маркетингу стає ринкова, а не збутова чи виробнича орієнтація. Зусилля менеджменту концентруються не на збуті вже виробленої продукції, а на вивченні і створенні попиту.

Плануючи вихід на зовнішні ринки, діяч міжнародного маркетингу повинний вивчити економіку кожної зацікавленої його країни. Привабливість країни як експортний ринок визначається двома характеристиками.

Перша з них - структура господарства. Господарська структура країни визначає її потреби в товарах і послугах, рівні доходів і зайнятості і т.п. Існують чотири типи господарських структур. Другий економічний показник - характер розподілу доходів у країні. На розподілі доходів позначаються не тільки особливості господарської структури країни, але й особливості її політичної системи. По характері розподілу доходів діяч міжнародного маркетингу поділяє країни на п'ять видів:

1) країни з дуже низьким рівнем сімейних доходів;

2) країни з переважно низьким рівнем сімейних доходів;

3) країни з дуже низьким і дуже високим рівнями сімейних доходів;

4) країни з низьким, середнім і високим рівнями сімейних доходів;

5) країни з переважно середнім рівнем сімейних доходів.

 

 

 

2(5). Міжнародна торгівля

 

 

Міжнародна торгівля є формою зв'язку між товаровиробниками різних країн, що виникає на основі міжнародного поділу праці, і виражає їхню взаємну економічну залежність. Міжнародна торгівля являє собою процес купівлі і продажі, здійснюваний між покупцями, продавцями і посередниками в різних країнах. Міжнародна торгівля включає експорт і імпорт товарів, співвідношення між якими називають торговельним балансом. У статистичних довідниках ООН наводяться дані про обсяг і динаміку світової торгівлі як сум вартості експорту всіх країн світу.