Розкрийте поняття допиту. Вкажіть криміналістичну характеристику шахрайства
25

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Нормативні джерела:

  1. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. // ВВР. – 2001. - № 25-26. - ст. 131.
  2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. // ОВУ. — 2003. — № 11. — Ст. 461.
  3. Про цінні папери і фондовий ринок: Закон України від 23.02.2006 р. // ВВР. – 2006. - №31. – Ст. 268.
  4. Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень: Наказ Міністерства юстиції України від 08.10.1998 р. // ОВУ. – 1998. - №46. – Ст. 172.
  5. Про судову практику у справах про злочини проти власності: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 06.11.2009 р. // Вісник Верховного суду України. – 2009. - №18. – Ст. 121.

Наукові джерела:

  1. Біленчук П.Д., Лисиченко В.К. Криміналістика: підручник. – 2-ге вид. – К.: Атіка, 2001. – 544 с.
  2. Букаев Н.М. Тактика и методика расследования мошенничеств: Дис. … канд. юрид. наук. – К., 1989. – 170 с.
  3. Ворошилин Е. Предмет преступления при мошенничестве // Социалистическая законность. – 1976. - №9. – С. 58-62.
  4. Головкін С.В. Криміналістична характеристика шахрайства відносно власності особи та її використання на початковому етапі розслідування: Дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 «кримінальнй процес та криміналістика, судова експертиза» – Луганськ, 2008. – 107 с.