Розрахувати економічні показники та за результатами виконаної роботи зробити висновки щодо економічної ефективності підприємства
13

1

2

3

4

5

5.Витрати на утримання та експлуатацію устаткування

(у ч. од. від ЗПпр)

 

 

суеу

 

 

суеу = сЗПВРnуеу *

 

 

 

грн/од.

 

 

суеу=65.34∙0,8=52.272

 

6.Цехові витрати

(у ч. од. від ЗПпр

 

сц

 

сц = сЗПВРnц *

 

грн/од.

 

Сц=65.34*0,552=36,068

7.Загально-виробничі витрати

(у ч. од. від ЗПпр )

 

сзв

 

сзв = сЗПВРnзв *

 

грн/од.

 

сзв=65.34∙0,601=39.269

Разом: виробнича собівартість на одиницю продукції

(сума статей від 1 до 7)

 

 

сз

 

сзмзеетпар++сзпвр+ НсЗПВП+суеу+сц+сзв

 

грн/од.

 

 

сз=2731.696+33+12+65.34+24,1758+52.272+36,068+39.269=2993.8

 

8.Позавиробничі витрати

(у % від виробничої собівартості продукції)

 

 

спв

 

 

 

спвзnпв

 

 

 

 

 

грн/од.

 

 

спв=2993.8∙0,0814=243,69

 

 

 

Усього: 

собівартість одиниці продукції відповідно до підприємства

(комерційна, повна  собівартість, сума статей від

1 до 8)

 

 

ск

 

 

 

 

 

 

грн/од.

 

 

 

Ск=2993.8+243,69=3237.49

 

7.Загально-виробничі витрати

(у ч. од. від ЗПпр )

 

сзв

 

сзв = сЗПВРnзв *

 

грн/од.

 

сзв=65.34∙0,601=39.269

Разом: виробнича собівартість на одиницю продукції

(сума статей від 1 до 7)

 

 

сз

 

сзмзеетпар++сзпвр+ НсЗПВП+суеу+сц+сзв

 

грн/од.

 

 

сз=2731.696+33+12+65.34+24,1758+52.272+36,068+39.269=2993.8

 

8.Позавиробничі витрати

(у % від виробничої собівартості продукції)

 

 

спв

 

 

 

спвзnпв

 

 

 

 

 

грн/од.

 

 

спв=2993.8∙0,0814=243,69

 

 

 

Усього: 

собівартість одиниці продукції відповідно до підприємства

(комерційна, повна  собівартість, сума статей від

1 до 8)

 

 

ск

 

 

 

 

 

 

грн/од.

 

 

 

Ск=2993.8+243,69=3237.49