Автоматизовані виробничі процеси в харчовій промисловості
1

ВСТУП

 

Важливе значення науково-технічним проблемам розвитку харчової промисловості відводяться автоматизації виробничих процесів. Автоматизація виробничих процесів на даному етапі включає в себе: впровадження нових приладів та технічних засобів, створення розгалужених систем управління, в яких застосовуються такі технічні засоби як контролери, мікропроцесори, щитові комп’ютери та інші засоби автоматизації.

Цукрова промисловість є однією із важливих галузей харчової промисловості України. На даному етапі розвитку цукрової галузі в умовах скорочення посівів, малої врожайності або низької якості буряку, високих цін на енергоносії, зношення застарілого обладнання, і як наслідок висока собівартість виробництва. Тому головними напрямками розвитку є реконструкція, модернізація і технічне вдосконалення обладнання, підвищення ефективності праці, скорочення чисельності обслуговуючого персоналу. Але в свою чергу заміна застарілого  обладнання на нове більш сучасне , введення нових технологій замість старих веде до великих економічних затрат та тривалого часу. А введення автоматизованих систем управління технологічним процесом цукрового виробництва дозволить виконати це в короткий час і без великих економічних затрат.

Актуальність проекту полягає в тому, що автоматична система управління технологічним процесом на вітчизняних виробництвах  дозволить

вирішити три основні задачі: стабілізувати потік сировини та продуктів, скоротити втрати сировини та енергоносіїв, забезпечити управління виробництвом.