МВФ, та його вплив на економіку України
20

Список використаних джерел

 

  1. Гузь, М. М. Хронологізація та аналіз етапів співробітництва України з МВФ [Текст] / М. М. Гузь // Науковий вісник Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка «Економіка і регіон». – Полтава: ПолтНТУ, 2013. – №5. – С. 65-69.
  2. Доліновська, О. Я. Співпраця України з Міжнародним Валютним Фондом та перспективи розвитку економіки держави [Електронний ресурс] / О. Я. Доліновська // Ефективна економіка. – 2012. – №9. – Режим доступу: http://www.ekonomy.nayka.com.ua.
  3. Колосова, В. П. Україна і міжнародний валютній фонд [Електронний ресурс] / В. П. Колосова // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право). – Вип. 1 / Голов. ред. О. П. Степанов. – К.: Книжкове вид-во НАУ, 2011. – С. 103-106. Режим доступу: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/SR/article/viewFile/4053/4200.
  4. Костюченко В.М. аналіз важелів впливу МВФ на економічний суверенітет України [Електронний ресурс] / В. М. Костюченко. – Режим доступу: http://global-national.in.ua/archive/7-2015/173.pdf
  5. Малиновська, І. В. Співпраця України з міжнародним валютним фондом: можливості та небезпеки [Електронний ресурс] / І. В. Малиновська. – Режим доступу: http://nauka.zinet.info/6/malynovska.php.
  6. Марків, Г. В. Реалії та перспективи співпраці України з міжнародним валютним фондом [Текст] / Г. В. Марків // Інноваційна економіка, 2013. – №10. – C. 11-15.
  7. Международный валютный фонд. Информационная справка. Кредитование МВФ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.imf.org/external/np/exr/facts/rus/howlendr.pdf.
  8. Меморандум про економічну та фінансову політику [Електронний ресурс] / Національний банк України. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=10315035.