Вплив гірничо-добувного комплексу на параметри навколишнього середовища
19

 

 

 

 

 

 

На сьогоднішній день для розвідки і добування корисних копалин використовують різні методи: геологорозвідка з використанням бурових верстатів, прокладки шурфів, дудок або канав; розвідка з використанням геофізичних методів; розвідка з будівництвом спеціальних шахт або кар’єрів; 

 

2.2. Вплив гірничих розробок на повітряний басейн

 

Джерелами викидів шкідливих речовин в атмосферу підрозділяються на організовані і неорганізовані, стаціонарні і пересувні.

Ще одна класифікація джерел забруднення атмосфери за технологічними операціями:

  1. Проведення масових вибухів.

Таблиця 2.2.

Концентрація газоподібних продуктів в атмосфері після

проведення масового вибуху

Місце взяття проби

Об’ємна доля газів, %

Тривалість зменшення концентрації СО і СО2 до норми ГДК, год

СО

СО2

Траншея

0,15

0,85

10

Уступ

0,06

0,65

2 – 4

СЗЗ

0,005

0,4

2

2. Надходження в атмосферу мінерального пилу в процесі машинного руйнування порід, буріння свердловин, при повторному подрібненні та різанні породи.

3. Навантажувально – розвантажувальні та транспортні роботи.