Сутність статистичного аналізу ризику та критерію Ходжеса-Лемана в теорії ігор
3

Вступ

 

 

 

В даній контрольній роботі розповідається про сутність статистичного аналізу ризику  та сутність критерію Ходжеса-Лемана в теорії ігор. Одним з найбільш розповсюджених методів кількісного аналізу ризиків різних видів господарської діяльності є стати­стичний метод. Цей метод широко використовується в тих випадках, коли при проведенні кількісного аналізу фірма має значний обсяг  аналітико – статистичної інформації з необхідними елементами системи, аналіз якої проводиться за n-кількістю періодів часу. Даний метод базується на теорії ймовірності розподілу випадкових величин.

Для прийняття оптимальних рішень і умовах невизначеності використовують математичні моделі, які дозволяють певним чином формалізувати процес прийняття рішення. Однією з таких моделей є теорія ігор.

Необхідно вказати, що теорія ігор – це розділ сучасної математики, який вивчає математичні моделі прийняття рішень в умовах невизначеності, конфліктності, тобто в ситуаціях, коли інтереси сторін або протилежні або не збігаються.