Правове регулювання іноземних інвестицій
29

Список використаної літератури

 

 

 1. Конституція України від 28.06.1996 р.
 2. Господарський кодекс України. - Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, - N 18, N 19-20, N 21-22, - ст.144.
 3. Митний кодекс України від 12.12 1992 р.
 4. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р №2755
 5. Закон України від 05.10.1995 р. „Про боротьбу з корупцією” // ВВР України. – 1995. – № 34, 5 с.
 6. Закон України від 19.09.1991 р. „Про господарські товариства” // ВВР України. – № 49, 38 с.
 7. Закон України „Про підприємства в Україні” / Верхов. Рада України; — К.: Парламент. вид-во, 1998. — 36 с.
 8. Закон України “Про цінні папери та фондову біржу” від 23.02. 2006 р. №3480-ІУ;
 9. Закон України “Про інвестиційну діяльність” від 04.07. 2002 р. №40-ІУ;
 10. Закон України “Про дію міжнародних договорів на території України” від 10.12. 1991 р. №1953-ХІІ;
 11. Закон України “Про режим іноземного інвестування” від 19.03. 1996 р. №94/96-ВР;
 12. Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16.04. 1991 р.№959-ХІІ;
 13. Закон України “Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон” від 13.10 1992 р.№2673-ХІІ;
 14. Постанова Кабінету Міністрів України “Про Концепцію створення спеціальних (вільних) економічних зон в Україні” від 14.03. 1994 р. № 1672;