Критерії вибору каналу збуту, зарубіжного посередника. Міжнародний комунікаційний процес
3

1(43). Критерії вибору каналу збуту

 

 

 

Під збутовою політикою розуміють сукупність заходів, необхідних для доставки товарів прямим або побічним шляхом, самостійно чи за допомогою сторонніх організацій до споживачів, підприємств, що використовують цей товар для подальшої переробки, або до кінцевих споживачів товару.

У процесі розробки політики збуту підприємство повинно приймати і реалізовувати рішення про канали або шляхи збуту, тобто про свої договірні зв'язки з учасниками процесу збуту, будувати ланцюг товароруху, ланками якого є відділ збуту самого підприємства і різноманітні збутові посередники, розробляти систему маркетингової логістики, тобто систему фізичного переміщення товару вибраним каналом збуту.

При її здійсненні ставляться такі цілі:

1) сформувати ефективну систему збуту;

2) вибрати методи товароруху за різними групами товарів і сегментами ринків;

3) визначитися з кількістю рівнів в каналах збуту;

4) встановити рівень інтенсивності просування товарів каналами збуту.

Для досягнення цих цілей фірма створює мережу гуртових і роздрібних магазинів, складів проміжного зберігання, відкриває сервісні підприємства тощо. При цьому здійснюються:

- закупівля необхідних для виробництва сировини і комплектуючих;

- розподіл і збут виробленої продукції;

- дослідження запитів споживачів;

- вибір відповідної збутової політики;

- транспортування, складання, зберігання, сортування і фасування товарів.

Розрізняють просту і складну системи збуту товарів. Складна – через посередників.