Господарське законодавство: поняття, ознаки. Право колективної власності
3

         Господарське законодавство: поняття, ознаки

Норми господарського права як загальні правила поведінки суб’єктів господарських відносин функціонують завдяки своїй нормативній формі – формі нормативних актів. Саме у формі нормативних актів норми господарського права приймаються, вивчаються і застосовуються, тобто функціонують як загальні обов’язкові правила господарювання. Відповідно господарське законодавство загалом можна визначити як систему нормативних актів, які згідно із законом є джерелами господарського права [17, с. 34].

Господарське законодавство — це сукупність нормативно-правових актів та правових норм, які регулюють відносини щодо безпосереднього здійснення господарської діяльності та керівництва (в т. ч. організації) такою діяльністю [16, с. 29].

Господарському законодавству України притаманна низка характерних ознак:

- значна розгалуженість і наявність великої кількості нормативних актів; цьому є об’єктивні (динамізм і складність господарського життя і відповідно — правового регулювання) та суб’єктивні (недостатня увага до упорядкування господарського законодавства та численні експерименти у сфері економіки, кожен з яких потребує спеціального правового забезпечення) причини;

- перевага в господарському законодавстві комплексних нормативних актів, що містять норми різних галузей права (господарського, цивільного, фінансового, трудового тощо), які стосуються одного предмета правового регулювання - страхування (Закон України «Про страхування»), інвестування (Закон України «Про кооперацію»), господарських товариств (Закон України «Про господарські товариства») та ін. [5; 8; 4];

- кодифікованість господарського законодавства, єдиним стрижнем якого є прийнятий 16 січня 2003 р. Господарський кодекс України (далі – ГК України).