Положення про бухгалтерську службу підприємства
13

 

  1. Методика і техніка розробки положення про підрозділ (сектор, групу) бухгалтерської служби підприємства

 

В розвиток загального положення про бухгалтерську службу підприємства, де передбачено поділ служби на підрозділи — потрібно розробити положення про кожний підрозділ. Структура такого положення переважно аналогічна вищенаведеному та має містити такі розділи:

1. Загальні положення (частина);

2. Основні функції та завдання;

3. Права;

4. Зв’язки з іншими підрозділами;

5. Відповідальність керівника;

6. Критерії стимулювання.

Положення сприяє чіткому поділу праці між підрозділами та створює нормативно-правову основу дисциплінарного та матеріального впливу до осіб, винних у порушенні правил роботи.

Положення чітко розмежовує завдання між підрозділами.

Важливе значення таке положення має для розподілу робіт в самому підрозділі.

В залежності від специфіки роботи підрозділу зміст положення за деякими розділами може бути різним.

Положення має бути затверджене керівником підприємства.