Виробничі запаси підприємства
1

ВСТУП

 

Розвиток ринкових відносин, впровадження різноманітних форм власності, реформування економічних відносин в Україні висувають дедалі нові і нові вимови до бухгалтерського обліку, як основного засобу за ведення господарського діяльності підприємства. Тому удосконалення бухгалтерського обліку пов’язане з вирішення актуальних завдань в економіці України: збільшення обсягу виробництва продукції, зниження собівартості.

Вирішення цих завдань можливо при забезпечені підприємств необхідними матеріальними цінностями, без яких неможливий виробничий процес.

Виробничі запаси – важлива складова частина національного багатства країни. Матеріали – предмети, які є матеріально речовою основою виготовленої продукції. Вони беруть участь у виробничому процесі одноразово і переносять свою вартість на кінцеву продукцію повністю.

Аналіз надходження матеріальних цінностей та їх використання і реалізація є основною ділянкою аналітичної роботи підприємства, яка забезпечує визначення і контроль точності та об’єктивності основного показника діяльності підприємства – обсягу реалізації і фінансових результатів господарсько – фінансової діяльності.
Важливим інструментом виявлення внутрішньовиробничих резервів економії та раціонального використання матеріальних ресурсів є економічний аналіз.

Метою і завдання курсової роботи є вивчення теоретичних та методологічних засад обліку, аналізу та аудиту виробничих запасів підприємства, в також надання практичних рекомендацій з обліку та оцінки виробничих запасів підприємства. Реалізація мети дослідження головним чином зумовила потребу у вирішенні наступних завдань:

   Уточнення сутності запасів як об’єкту обліку;