Енергетичне обстеження сумського дошкільтного навчального закладу (ясла-садок) №21 «Волошка» та розробка енергозберігаючих заходів
17

Згідно проведених розрахунків фактичні питомі тепловтрати на опалення будівлі за опалювальний період  2012 – 2013 рік становлять =237,9 Гкал, за 2013 – 2014 рік становлять =296,3 Гкал, опалювальний період 2014 – 2015 рік становлять =269,6 Гкал. Тому, середнє значення фактичних питомих тепловитрат становить

 

Отриманий результат по будівлі не відповідає нормативній умові (2.2).

 

Отриманий результат свідчить, що >. Такий стан усіх технологічних і конструктивних елементів, що визначають енергетичну ефективність процесу створення і підтримки теплового балансу в будівлі, необхідно вважати незадовільними.

Наслідками такої неузгодженості можуть бути:

- завищене споживання теплової енергії;

- перевитрата палива на теплогенераторах;

- порушення норм комфортності;

- втрати теплової енергії через системи вентиляції в навколишнє середовище;

- високі матеріальні витрати на експлуатацію.

Це, у свою чергу, визначає напрямки вибору енергозберігаючих заходів щодо підвищення рівня енергозбереження в обстежуваних будівлях, впровадження яких необхідно обґрунтовувати визначеними величинами теплотехнічного розрахунку огороджувальних конструкцій, і результатами зібраної інформації проведених відповідних вимірювань.

 

2.2 Система електропостачання

 

Фактичні величини електроспоживання будівлею по місяцям за 2012 – 2014 роки за даними журналу обліку електричної енергії на об’єкті, наведені в

таблиці 1.4.

Необхідно провести порівняння річного питомого споживання електричної енергії по будівлі з нормованим значенням відповідно до норм витрат електричної та теплової енергії для установ і організацій бюджетної сфери України

[5, табл. 8.3].

 

Питомі витрати електроенергії по будівлі

 

Для будівлі садочку фактичне споживання електричної енергії становить

- 2012 рік:

 

- 2013 рік:

 

- 2014 рік: .