Енергетичне обстеження сумського дошкільтного навчального закладу (ясла-садок) №21 «Волошка» та розробка енергозберігаючих заходів
5

ВСТУП

 

 

Енергетичне обстеження – обстеження організацій (установ) різної сфери та окремих виробництв за їх ініціативою з точки зору їх енергоспоживання з метою визначення можливостей економії енергії та допомоги у економії на практиці шляхом впровадження механізмів підвищення енергетичної ефективності, а також з метою впровадження на підприємстві системи енергетичного менеджменту.

Енергетичне обстеження відіграє ключову роль у ефективному використанні енергії в промисловості, в побуті, а також у сфері послуг. Він є інструментом для повної оцінки споживання паливно-енергетичних ресурсів, створення управлінських впливів, а також і для оцінки того, на скільки ці впливи є ефективними. Таким чином енергетичне обстеження (енергетичний аудит) – постійно діючий механізм безупинного спостереження за станом об’єкта, який експлуатується, перевірка, ревізія, удосконалення до якогось даного еталона.

Предметом даного енергетичного обстеження є системи тепло - та

електропостачання, гарячого та холодного водопостачання і надання рекомендацій по ефективному споживанню енергоресурсів.

Основною метою енергетичного обстеження є пошук можливостей

енергозбереження і допомога господарським суб’єктам у визначенні напрямків ефективного енергозбереження.

Об’єктом енергетичного обстеження (аудита) є комунальна установа

дошкільний навчальний заклад №21 (ясла – садок) «Волошка».

Енергетичний аудит проводять незалежні особи (енергоаудитори) або ж фірми, які уповноважені на це господарськими об’єктами. Він може проводитися за ініціативою суб’єктів, а також у випадках, передбачених законодавством.

Ефективність і повнота аудита у значній мірі залежать від кваліфікації та

досвіду енергоаудитора.

Мета та призначення представленого енергетичного обстеження: дослідження реального стану споживання енергоносіїв і води у будівлі ДНЗ №21 «Волошка», що знаходиться за адресою м. Суми, вул. Комсомольська, 51 та розробка енергозберігаючих заходів з метою скорочення витрат паливно-енергетичних ресурсів.

Задачі, які вирішувалися при проведенні енергетичного обстеження: розробка енергозберігаючих заходів із економії паливно-енергетичних ресурсів у будівлі ДНЗ №21 «Волошка», за результатами проведення енергетичного обстеження на зазначеному об’єкті.

Вихідні дані для проведення робіт з енергетичного обстеження: технічний паспорт будівлі, покази лічильників споживання електричної енергії, гарячої та холодної води, тепла, вимірювання температури та освітленості по приміщенням.