Управління прибутковістю та рентабельністю підприємств хлібопекарської промисловості (на прикладі ВАТ "Галицький хлібозавод")
15

1.2. Методи розрахунку прибутку та рентабельності

 

 

        З реформуванням в 2000 році в Україні бухгалтерського обліку і фінансової звітності відповідно до міжнародних стандартів відбулися зміни у визначенні поняття прибутку. Перш ніж розглянути види прибутків (збитків), які відображаються в фінансовій звітності господарюючих суб’єктів, розглянемо основні терміни, визначені Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку №3 “Звіт про фінансові результати”[9].

        Так в звіті передбачено відображення фінансових результатів отриманих від:

  1.   Звичайної діяльності;

- операційної діяльності (основної і додаткової);

- інвестиційної діяльності;

- фінансової діяльності;

  1. Надзвичайної діяльності [29, с.89-92].

        Звичайна діяльність – це люба основна діяльність підприємства, а також операції, які забезпечують або виникають в результаті її проведення.

        Операційна діяльність – це основна діяльність підприємств, а також інші види діяльності, які не являються інвестиційною чи фінансовою діяльністю.

        До основної операційної діяльності відносять операції, пов’язані з виробництвом чи реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), які є головною метою створення підприємства і забезпечують основну частину доходу підприємства.

        До іншої операційної діяльності відносять операції, пов’язані з реалізацією інших оборотних активів, іноземної валюти, операційною орендою активів, отриманням доходів (понесенням витрат) від операційних курсових різниць (це різниці, які виникають: при перерахунку залишків валютних грошових засобів в касі підприємства або нараховуються на рахунках в уповноважених банках, при перерахунку дебіторської і кредиторської заборгованості в іноземній валюті, і при цьому не пов’язані з операціями інвестиційної і фінансової діяльності підприємства) та ін. Таким чином, це діяльність, яка не відноситься ні до основної операційної, ні до інвестиційної, ні до фінансової діяльності.