Кредитне забезпечення
11
  •    перевіряється цільове використанням кредиту;
  •    оцінюється фінансовий стан підприємства та визначається відхилення фактичних показників діяльності від запланованих;
  •    перевіряється стан збереження заставленого майна
  •    перевіряються заставні можливості позичальника та третіх осіб, які гарантують повернення позички.

На основі обробки одержаної в процесі моніторингу інформації вносяться пропозиції щодо подальших відносини з позичальником.

При цьому можуть прийматися рішення щодо:

  •    перенесення строків повернення кредиту (як правило, зі стягненням підвищеної відсоткової ставки);
  •    зміни умов кредитування (наприклад, зміни процентної ставки);
  •    розірвання договору із достроковим стягненням кредиту (у разі недотримання позичальником умов кредитного договору).

 

3. Кредитоспроможність підприємства

 

 

Кредитоспроможність - наявність у потенційного позичальника передумов для отримання кредиту і здатність повернути його. Іншими словами - це здатність підприємства в повному обсязі і у визначений кредитною угодою термін розрахуватися за своїми борговими зобов'язаннями.

Кредитоспроможність позичальника визначається показниками, які характеризують його акуратність при розрахунках за раніше отриманими кредитами, його поточне фінансове становище, спроможність у разі необхідності мобілізувати кошти з різних джерел, забезпечити оперативну трансформацію активів у грошові кошти.

Перш ніж планувати залучення капіталу шляхом одержання банківської позики, фінансові служби підприємства повинні оцінити можливості отримання кредиту. Для цього доцільно провести аналіз відповідності параметрів діяльності підприємства критеріям кредитоспроможності, які вимагаються тим чи іншим банком.