Електричні властивості полімерів
21

     Розділ 2. Діелектричні властивості і електрет ний ефект.

    Вплив електричного поля на діелектрик зумовлює його  поляризацію. Мірою поляризації є діелектрична сприйнятливість, фізичний зміст якої зрозумілий з рівняння

                                                                                                   (18)

    Сприйнятливість χ дорівнює добутку числа молекул в одиниці об'єму n на поляризованість молекули (або атома) α; а саме χ=αn. Діелектрична проникність пов’язана зі  сприйнятливістю виразом .

    Поляризація в загальному випадку складається з наступних складових: електронної поляризації, обумовленої зсувом електронної густини в атомах; орієнтаційної поляризації диполів; іонної поляризації зміщення; поляризації на межі поділу фаз (поляризації Максвелла- Вагнера).

   В неполярних полімерах є лише електронна поляризація, час встановлення якої настільки малий, що вона не змінюється, якщо частота зросте до 1010 Гц, статистична діелектрична проникність близька   до діелектричної проникності  при незкінченно великій частоті поля . Остання пов’язана з показником заломлення .

    При врахуванні дії внутрішнього поля для неполярних діелектриків зв’язок між і α описується рівнянням Клаузіуса–Моссотті:

                                                                                                    (19) 

   Орієнтаційна поляризація характерна лише для полярних діелектриків (полімерів); вона суттєво залежить від температури. При низьких температурах діелектрична проникність фактично близька до .

    Диполі – полярні групи, що знаходяться  в полімерах, які можуть  при цьому лише пружньо коливаться при дії електричного поля. Зі збільшенням