Формування моральної поведінки дітей дошкільного віку у процесі спілкування
1

ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………………..3

РОЗДІЛ 1. Вікові особливості формування моральної поведінки дітей дошкільного віку у процесі спілкування ............…………………………….6

1.1 Вікові особливості формування моральної поведінки дітей дошкільного віку..................................................................................…………………………...6

1.2 Проблеми формування моральних цінностей у дітей дошкільного віку ....17

1.3 Формування моральної поведінки дітей у процесі спілкування………………………………………………………..........................27

РОЗДІЛ 2. Експериментальна перевірка ефективності формування моральної поведінки у процесі спілкування ………………………………..31

2.1 Констатувальний експеримент. Вивчення рівня сформованості навичок моральної поведінки дітей дошкільного віку.......................................………………………………………………………..31

2.2 Формувальний експеримент. Методи формування моральної поведінки дітей у процесі спілкування………………….....................................................36

2.3 Контрольний експеримент. Визначення впливу процесу спілкування на формування моральної поведінки дітей дошкільного віку.....................................................................…………………………………...38

ВИСНОВКИ………………………………………………………………………41

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………………………43

ДОДАТКИ…………………………………………………………………………46