Фінансова надійність банку
12

– стан економіки;

– дефіцит державного бюджету;

– зовнішній і внутрішній борг;

– стан торгівельного балансу країни;

– світова фінансова криза;

– відірваність фінансового капіталу від реального сектору економіки;

– інфляційні процеси;

– хронічні неплатежі.

До внутрішніх чинників автор відносить:

– банківські ризики;

– низький рівень маркетингу та відсутність стратегічного планування;

– низька конкурентоспроможність банків та банківських продуктів;

– недосконалість організаційної структури банків;

– недоліки банківського нагляду;

– недостатній рівень банківських технологій;

– обмежений асортимент банківських послуг;

– низька державна підтримка, тощо [21].  

Отже, в своїй класифікації автор виділяє саме ті фактори, що спричинили  занепад банківської системи в період економічної кризи. Ці фактори  відображають реально існуючі в той час проблеми, які на сьогодні здебільшого знайшли своє розв’язання.

Наприклад, маркетинг в банківській сфері в останні роки досяг високого рівня, про що свідчить активна реалізація його складових, а саме комплексного дослідження банківського ринку, і, як результат, розробка і реалізація ринкової (конкурентної) політики, яка передбачає розробку стратегій надання послуг, ціноутворення, розміщення банківських установ, комунікаційної стратегії [16].

Найбільш поширеною в літературі є класифікація на зовнішні та внутрішні фактори впливу на надійність банку. До зовнішніх належать фактори, обумовлені впливом зовнішнього середовища на банк, тобто