Фінансова надійність банку
18

непередбачуваних витрат. Обираючи банк, якому можна довірити свої гроші, слід звернути увагу на розмір та адекватність регулятивного капіталу, які, по суті, є критеріями надійності та платоспроможності банку. Адекватність регулятивного капіталу відображає спроможність банку своєчасно та в повному обсязі розраховуватися з клієнтами за свої борги. Чим вище значення цього показника, тим надійнішим є банк для споживача;

– третім критерієм надійності банку є структура залучених коштів, яка відображає джерела формування банком своїх ресурсів. У світовій практиці виділяють роздрібні банки, які спеціалізуються на обслуговуванні дрібних клієнтів, та корпоративні банки. Оптимальним з точки зору співвідношення високої дохідності та прийнятного рівня ризику є роздрібний банк, діяльність якого буде спрямована на обслуговування сотень тисяч дрібних клієнтів. Це забезпечить зниження ризику та значного відтоку коштів;

– четвертий критерій – це розміщення ресурсів. В ідеалі у банку не повинно бути інших видів бізнесу, крім безпосередньо банківського. Оскільки додатковий і до того ж не властивий йому бізнес означає додаткові ризики.

– розвиток карткового бізнесу та ринок електронних переказів є пʼятим критерієм надійності банку. Високий рівень таких послуг є додатковим чинником зниження банківських ризиків та свідченням про надання банком максимально широкого спектра банківських послуг роздрібному клієнтові. Водночас хотілося б зазначити, що картковий бізнес та система електронних переказів коштують дуже дорого, у звʼязку з цим розвивати ці напрями можуть дозволити собі тільки великі, надійні та високодохідні банки, які працюють на перспективу та піклуються про своїх клієнтів.

– не менш важливою є також дохідність банку – шостий критерій надійності банку. Дохідність банку виявляється у показнику фінансового результату. Оскільки кредити корпоративним клієнтам видаються з меншою маржею, ніж фізичним особам, то перевага останніх у кредитному портфелі означає для банку більший рівень дохідності. А від цього напряму залежить