Фінансова надійність банку
24

Проте, кожний із перелічених за класифікаційними ознаками рейтинг має свої переваги та недоліки. Крім того, рейтинги, що базуються на експертних оцінках, мають певну ступіть недостовірності завдяки певним суб’єктивним висновкам, які засновані лише на так званому дистанційному спостереженні, тобто без вивчення первинної документації [35].

За ступенем прозорості моделі оцінки фінансової надійності поділяються на закриті й відкриті.

Характерною ознакою відкритих моделей є надання можливості користувачу на підставі наведених даних самостійно визначити остаточний результат [36].

У міжнародній банківській практиці використовують недержавні рейтинги, перевагою яких є їх відкритість. Публікації рейтингів незалежними агентствами дають змогу самостійно вибрати банк, що відповідає необхідним критеріям. Складаються такі рейтинги не на основі офіційної звітності, що можна вважати недоліком. Але у повсякденній роботі банківської установи активно використовують відкриті рейтинги для порівняльного аналізу їх діяльності з іншими банками, уточнення свого місця та частки присутності на ринку, вибору банків-контрагентів та встановлення лімітів при міжбанківському кредитуванні [37, c. 65].

Бальна система побудови рейтингу дозволяє отримати інтегральну оцінку фінансового стану банку в балах, що присвоюється йому за кожним із обраних показників. Сумарна кількість балів визначає місце банку в рейтингу [38, c. 261].

Класичним прикладом бального методу є рейтингова система «CAMELS» , яка була розроблена групою експертів США. Необхідно зазначити, що компонента «S» була додана до цієї методики нещодавно, що значно покращило отримані результати дослідження. На базі методики «CAMELS» (з урахуванням специфічних особливостей національної банківської системи) визначається рейтинг банків України. Методика була впроваджена у використання Постановою Правління НБУ № 171 «Про