Вставні і вставлені конструкції в реферативному тексті
19

Висновки

Отже, проаналізувавши вставні і вставлені конструкції в реферативному тексті, можна зробити певні висновки, що вживання досліджуваних нами компонентів відіграє дуже велику значеннєву роль, адже вони слугують засобами зв’язку, беруть участь у формуванні змісту речення; вказують на логічний зв'язок думок; виражають повідомлення про джерело інформації; доповнюють і пояснюють як зміст усього речення, так і окремі поняття, терміни; і, що найважливіше, виконують у реферативному тексті функцію зв’язності, текстової організації.

При редагуванні рефератів, редактор повинен дуже пильно стежити за тим, щоб він: по-перше, не містив додаткової інформації та критичних зауважень автора реферату; по-друге, щоб використання саме вставлених конструкцій не перевантажувало сприйняття змісту самого реферату, а вживання вставних конструкцій, які вказують на логічний зв’язок думок, не засмічували текст своїм над частим використанням. Адже відомо, що для  реферативного тексту характерна особлива літературна форма, яка характеризується суворою послідовністю викладу, постійністю структури і обов’язковою лаконізацією мови. Через це в малий обсяг потрібно вмістити основний зміст першоджерела, а також включити головні фактичні відомості та висновки.

Одержані ж статистичні дані (зі 131 взятого, лише в 45 знайдено) вказують нам на те, що як вставні конструкції, так і вставлені (хоч останні і використовуються частіше) в реферативних текстах вони не є досить поширеним явищем.

Роль же редактора в правильній організації реферативних текстів є незамінною і провідною.